Adaptarea lucrarilor protetice dentare obtinute prin “laser sinterizare” (topire selectiva cu laser) din aliaj de crom-cobalt

    Procesul de laser sinterizare (Selective Laser Melting / Topire Selectiva cu Laser) este o metoda generativa de productie (fara a folosi lianti aditionali, folosindu-se pudra de aliaj de crom cobalt) in care componentele dorite sunt construite pe baza de date 3D. Procesul de laser de sinterizare (topire selectiva cu laser) vine in completarea designului CAD pentru protetica dentara, asigurand precizie si trasabilitate ridicata.

    Adaptarea suportului coroanelor / puntilor dentare pe linia marginala este importanta in succesul clinic al lucrarilor protetice dentare fixe, precum este importanta biocompatibilitatea materialelor folosite, adeziunea maselor ceramice etc.

    In urma studiillor efectuate prin testarea in vitro a unei punti de 3 unitati fabricate din Co-Cr prin 4 metode diferite (turnare, turnare din model de ceara frezat, frezat si prin sinterizare laser directa a metalului – topire selectiva cu laser) s-a constatat ca adaptarea cea mai buna este in cazul elementelor produse prin laser sinterizare (topire selectiva cu laser) urmate de elementele obtinute prin turnare dupa model de ceara frezat, apoi de turnare dupa model de ceara modelat manual si apoi de elementele obtinute prin frezare. (referinta 1)

    De asemenea adaptarea marginala in cazul coroanelor din crom cobalt obtinut prin laser sinterizare (topire selectiva cu laser) este mai buna decat in cazul coroanelor fabricate prin metoda clasica de turnare (LWC). (referinta 2)

    Astfel elementele protetice dentare (cape, punti, sisteme cu bara, etc) produse prin laser sinterizare asigura adaptarea cea mai buna comparativa cu celelalte metode de fabricare existente. Elementele protetice dentare produse din crom cobalt folosind laser sinterizarea (topirea selectiva cu laser) sunt caracterizate si de duritate ridicata, densitate mare, lipsite de defecte (prozitati, incluziuni, etc), lipsite de deformari, rezistenta mare la deformari mecanice, biocompatibilitate ridicata.


    Aliajul de Cr-Co pe care il folosim este in conformitate cu cerintele si contitiile impuse prin standardele:

DIN EN ISO 14971:2009 Medical devices. Application of risk management to medical devices
DIN EN ISO 22674:2007 Dentistry - Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances
DIN EN ISO 980:2008 Symbols for use in the labelling of medical devices
DIN EN ISO 1641:2009 Dentistry. Medical devices for dentistry. Materials
DIN EN ISO 9693:2000 Metal-ceramic dental restorative systems